Mixážny pult MM-10S

mixážne pulty MM-10S

RH-MM-10S - Ultra Low-Noise 10 kanálový mixpult - 6 univ. mono symetrické vstupy (XLR/Jack 6,3), 2 stereo vstupy (Jack). Mono vstupy: Gain, 3-pásmové korekce ±15dB, 2x AUX (PRE a POST), Panorama, symetrické i nesymetrické vstupy, PHANTOM napájanie. Stereo vstupy: 3-pásmové korekcie ±15dB, 2x AUX (PRE a POST), Balance. Výstupy: MAIN, Phones, Control room, na výstupe je stereo stĺpcový LED indikátor úrovne. Oddelená regulácia obidvoch výstupných kanálov. Možnosť použitia režimu SOLO a MUTE a zaradenie do subgroupy ALT 3-4 pre všetky vstupy. Pult ďalej obsahuje 2x stereo AUX RETURN pre zaradenie externého efektu a 1x stereo podskupinu. 2x 7-pásmový ekvalizér, kvalitné ťahové potenciometre. Zabudovaný digitálny delay. hmotnosť 2,6kg.

179.90 €