KAU - A2000 ústredňa pre obecný rozhlas s GSM

Ústredňa obecného rozhlasu s CD/FM/USB a diaľkovou obsluhou s vyhlasovaním cez GSM telefón
KAPA AUDIO zostava A2000W - MIK/CD/USB/FM/GSM - kompletná zostava
Výkon 3000W max, 2000Wrms/100V, rozvod nemusí byť rozdelený dokáže ústredňa pracovať aj do jednej linky, dobre zvláda aj krátkodobé preťaženia do 3000W. Obsluha ústredne je veľmi jednoduchá a všetky ovládacie prvky hlasitosti sú na mikrofónovom pulte PM-3, ktorý je umiestnený na stole. Zabudovaný je aj CD/FM/USB prehrávač. Pokiaľ sa vyskytne porucha na vonkajšej 100V linke (skrat, preťaženie), je ústredňa istená elektronickými poistkami a poruchový stav je indikovaný na pulte PM-3. Ústredňa je SLOVENSKEJ výroby, je robustná a kvalitná. Diaľkové ovládanie GSM: Dodávané GSM smartfón s aplikáciou + riadiaca jednotka - Súprava umožňuje diaľkové zapnutie rozhlasovej ústredne a vyhlásenie správy z ľubovoľného miesta pomocou telefónu. Toto je dôležité hlavne pri riešení krízových situácií, keď nie je čas bežať na obecný úrad a spúšťať ústredňu, prípadne to rieši problém v obciach, ktorých niektoré časti sú vzdialené od centra a klasické spojenie 100V linkou je komplikované a drahé.
Na spustenie ústredne a následné hlásenie stačí zatelefonovať na telefónne číslo ústredne, pričom nastavenie spojenia znemožňuje
zneužitie (to, že by sa niekomu nepovolanému mohlo podariť spustiť ústredňu). Po vytočení čísla ústredne sa ústredňa diaľkovo zopne a na cca 15 sekúnd sa ozve z pripojených reproduktorov vyzváňacia melódia (gong), ktorá oznamuje že bude nasledovať hlásenie. Po 15 sekundách sa automaticky nadviaže spojenie, a vy môžete začať hlásenie. Po ukončení hlásenia cca po 20sekundách sa ústredňa
automaticky vypne.
Ďalšou funkciou je možnosť nahrať hlasovú správu, pričom zariadenie umožňuje k hlasovej správe pridať pesničky podľa vlastného
výberu pred hlásením a po hlásení. Spustenie celej relácie (hlásenie aj s pesničkami) sa dá naprogramovať týždeň dopredu. Takýchto
naprogramovaných relácií môže byť niekoľko.

2,898.00 €