Ochrana osobných údajov / GDPR

Firma KapaAudio je veľkoobchodná a montážna firma, tovar nedodávame súkromným osobám.
Firma spracúva osobné údaje dotknutých osôb iba pre účely súvisiace s plnením zmluvných záväzkov oboch zmluvných strán, a to najmä uzavretie, zmeny a ukončenie zmluvy a zaslanie tovaru.

Minimálna objednávka tovaru bez prepravy je v hodnote 10 euro s DPH
Firma KapaAudio je veľkoobchodná a montážna firma, nezasiela tovar súkromným osobám.