Ochrana osobných údajov / GDPR

Firma spracúva osobné údaje dotknutých osôb iba pre účely súvisiace s plnením zmluvných záväzkov oboch zmluvných strán, a to najmä uzavretie, zmeny a ukončenie zmluvy a zaslanie tovaru.

Firma KapaAudio je veľkoobchodná a montážna firma.
Minimálna objednávka tovaru bez prepravy je v hodnote 10 euro s DPH